Ερμηνεία των ευαγγελίων (Τρεμπέλας)

Σελίδα στην οποία μπορείτε να την ερμηνεία των ευαγγελίων από υπομνήματα του Παν. Τρεμπέλα

https://www.sostis.gr/content/item/764-ermineia-twn-evaggeliwn