Στενή η πύλη (pdf)

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο "Στενή η πύλη".

«Στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένῃ ἡ ὀδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν»

Μπορείτε να το δείτε εδώ.