Ομιλίες π. Αυγουστίνου Καντιώτη (pdf)

001. Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης - Διαζύγιον - Διαβάστε 
005. Οι Τρεις Ιεράρχες - Διαβάστε 
006. Ο Μέγας Φώτιος - Διαβάστε 
011. Ένας αστροναύτης του Πνεύματος - Διαβάστε 
012. Περί Βλαφημίας - Διαβάστε