Ομιλίες π. Δανιήλ Αεράκη (pdf)

Τις ομιλίες μπορείτε να τις βρείτε σε ηχητική μορφή εδώ.

Ερμηνεία του Πάτερ ημών - Διαβάστε 
Ομιλίες Δανιήλ Αεράκη (Τεύχος 1ο)  - Διαβάστε

Φάκελος με όλα τα αρχεία

001. Αγνότης και εγκράτεια - Διαβάστε / Κατεβάστε
002. Γονείς και παιδιά - Διαβάστε / Κατεβάστε
003. Η νηστεία με τον Μέγα Βασίλειο - Διαβάστε / Κατεβάστε
004. Αθέμητα Επαγγέλματα - Διαβάστε / Κατεβάστε
007. Σχίσμα και Διχασμός - Διαβάστε / Κατεβάστε
008. Κόπος και μόχθος για τον Χριστό - Διαβάστε / Κατεβάστε
009. Καινή Κτίσις - Διαβάστε / Κατεβάστε
010. Τα πάντα και εν πάσι Χριστός - Διαβάστε / Κατεβάστε
011. Ευεργεσία - Αχαριστία - Διαβάστε / Κατεβάστε
012. Χριστιανοί και Κοσμικοί - Διαβάστε / Κατεβάστε
013. Άγιος Κοσμάς και Ορθοδοξία - Διαβάστε / Κατεβάστε
014. Τα νιάτα στο Χριστό - Διαβάστε / Κατεβάστε
017. Λαός και Άρχοντες - Διαβάστε / Κατεβάστε
018. Χριστιανική η κοινωνία μας - Διαβάστε / Κατεβάστε.
019. Κάλλος, πλούτος, μόρφωση, δόξα - Διαβάστε / Κατεβάστε
020. Όλα για το παιδί - Διαβάστε / Κατεβάστε
021. Ολίγοι οι σωζόμενοι - Διαβάστε / Κατεβάστε
022. Ιεραποστολική Αγάπη - Διαβάστε / Κατεβάστε
023. Θάμβος και φόβος - Διαβάστε / Κατεβάστε
025. Ιεραποστολή - Μοναχισμός - Διαβάστε / Κατεβάστε
026. Ομοθυμαδόν - Διαβάστε / Κατεβάστε
027. Ομολογία - Διαβάστε / Κατεβάστε
028. Διδαχή - Διαβάστε / Κατεβάστε
029. Απαγορεύεται ο όρκος - Διαβάστε / Κατεβάστε
030. Ανεξικακία - Διαβάστε / Κατεβάστε
031. Αγάπη στους εχθρούς - Διαβάστε / Κατεβάστε
032. Ελεημοσύνη - Διαβάστε / Κατεβάστε
033. Χρυσόστομος ο ανεπανάληπτος - Διαβάστε / Κατεβάστε
034. Η αληθινή προσευχή - Διαβάστε / Κατεβάστε
035. Συχνή Θεία Κοινωνία - Διαβάστε / Κατεβάστε
036. Μοναδική Λύση - Διαβάστε / Κατεβάστε
037. Προ Δανιήλ και Χριστούγεννα - Διαβάστε / Κατεβάστε
038. Πάτερ ημών - Διαβάστε / Κατεβάστε
039. Αγιασθήτω το όνομά σου - Διαβάστε / Κατεβάστε
040. Ελθέτω η βασιλεία σου - Διαβάστε / Κατεβάστε
041. Οι 3 Ιεράρχες για την οικογένεια - Διαβάστε / Κατεβάστε
042. Γεννηθήτω το θέλημά σου - Διαβάστε / Κατεβάστε
043. Τριώδιο - Αντιτριώδιο - Διαβάστε / Κατεβάστε
044. Τον άρτον ημών τον επιούσιον - Διαβάστε / Κατεβάστε
045. Ελευθερία και Αγάπη - Διαβάστε / Κατεβάστε 
046. Συγγνώμη και Άφεσις - Διαβάστε / Κατεβάστε
047. Ορθοδοξία - Διαβάστε / Κατεβάστε
048. Οι πειρασμοί - Διαβάστε / Κατεβάστε
049. Το θαύμα του 1821 - Διαβάστε / Κατεβάστε
050. Η δύναμις και η δόξα του Θεού - Διαβάστε / Κατεβάστε
051. Προς το πάθος - Διαβάστε / Κατεβάστε

052. Χριστός το πάσχα - Διαβάστε / Κατεβάστε
053. Μην θησαυρίζετε  - Διαβάστε / Κατεβάστε
054. Οφθαλμός ο νούς - Διαβάστε / Κατεβάστε
055. Είμαστε Χριστιανοί; - Διαβάστε / Κατεβάστε
056. Ένας είναι ο Κύριος - Διαβάστε / Κατεβάστε
057. Οι πατέρες της Εκκλησίας - Διαβάστε
058. Το Πνεύμα το Άγιο - Διαβάστε
059. Η πρόνοια του Θεού - Διαβάστε
060. Ο λόγος του Θεού - Διαβάστε
061. Απαγορεύεται η κρίσις - Διαβάστε
062. Τα άγια τοις κυσί - Διαβάστε
063. Γιατί δεν απαντάει ο Θεός - Διαβάστε
064. Φόνος - Εκτρώσεις - Διαβάστε
065. Γιατί δεν ακούνε τον Λόγο - Διαβάστε
066. Ο χρυσούς κανών - Διαβάστε 
067. Ποιός φταίει; - Διαβάστε 
068. Στενή η πύλη - Διαβάστε 
069. Οι απατεώνες - Διαβάστε 
070. Παλαιό - Νέο ημερολόγιο (Α) - Διαβάστε