Ιούλιος 2020

0

Ο λόγος του Θεού

Ο λόγος του Θεού (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Ο λόγος του Θεού“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Η πρόνοια του Θεού

Η πρόνοια του Θεού (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Η πρόνοια του Θεού“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Το Πνεύμα το Άγιο

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Το Πνεύμα το Άγιο“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Οι πατέρες της Εκκλησίας

Οι πατέρες της Εκκλησίας Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Οι πατέρες της Εκκλησίας“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Θεία Κοινωνία 0

Θεία Κοινωνία

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Πρόκειται για νια μία ιστορία / διήγηση από το περιοδικό “ΣΠΙΘΑ” που μας δείχνει ότι δεν έχουμε κανέναν απολύτως φόβο να κοινωνούμε. Δείτε εδώ.