Ημερήσιο αρχείο: 18 Αυγούστου, 2020

Νέα Κλίμαξ (Αγίου Νικοδήμου) 0

Νέα Κλίμαξ

Νέα Κλίμαξ (Αγίου Νικοδήμου) – pdf Το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του αγιορείτου “Νέα Κλίμαξ” Περιέχει την ερμηνεία των αναβαθμών της οκτωήχου Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Προς Εφεσίους (Δ. Αεράκη) 0

Προς Φιλιππησίους

Προς Φιλιππησίους – Δ. Αεράκη (pdf) Το βιβλίο του αρχιμανδρίτη π. Αεράκη με την ερμηνεία στην προς προς Φιλιππησίους επιστολή Μπορείτε να το δείτε εδώ.