Ο Χρυσούς Κανών

Ο Χρυσούς Κανών (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Ο Χρυσούς Κανών“. «Πάντα ὅσα ἄν θέλητε ἴνα ποιῶσιν ὑμίν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ἠμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» Μπορείτε να το δείτε εδώ.