Ημέρα: 28 Σεπτεμβρίου 2020

Εν Ειρήνη του Κυρίου ΔεηθώμενΕν Ειρήνη του Κυρίου Δεηθώμεν


π. Αθανάσιος Λεμεσού

Απομαγνητοφώνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Εν Ειρήνη του Κυρίου Δεηθώμεν”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία ...

TopBack to Top