Οκτώβριος 2020

0

Η αδελφότητα του Χριστού

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Η αδελφότητα του Χριστού”. Μιλάει για το Ευαγγέλιο της μελλούσης Κρίσεως (Κυριακή Απόκρεω). Για το ότι δεν μας αδικεί ο Χριστός και το τι χρειάζεται να κάνουμε...

Καθολικές Επιστολές (Αεράκη) 0

Καθολική Ιούδα

Το βιβλίο του αρχιμανδρίτη αρχιμανδρίτη, π. Αεράκη με την ερμηνεία στην καθολική επιστολή Ιούδα Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Καθολικές Επιστολές (Αεράκη) 0

Καθολική Γ’ Ιωάννου

Το βιβλίο του αρχιμανδρίτη π. Αεράκη με την ερμηνεία στην καθολική επιστολή Γ΄ Ιωάννου Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Ο Άσωτος

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Ο Άσωτος”. Μιλάει για την παραβολή του Ασώτου. Αναφέρει την πορεία του ασώτου υιού μέχρι την πτώση του και την μετάνοιά του παραλληλίζοντάς τον με την σημερινή...

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Αιτήσεις κατά τη Θεία Λειτουργία

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Αιτήσεις κατά τη Θεία Λειτουργία”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Μνήμη και λήθη

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “μνήμη και λήθη”. Μιλάει για την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Αναφέρει πολλά παραδείγματα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ότι πρέπει να θυμόμαστε τα δικά...

Καθολικές Επιστολές (Αεράκη) 0

Καθολική Β’ Πέτρου

Το βιβλίο του αρχιμανδρίτη π. Αεράκη με την ερμηνεία στην καθολική επιστολή Β΄ Πέτρου Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Γιατί δεν είναι γνωστή η ημέρα του θανάτου μας 0

Γιατί δεν είναι γνωστή η ημέρα του θανάτου μας

(Από το βιβλίο της ερμηνείας του αρχ. Αεράκη για την Β΄ Πέτρου) Τὴν εἰκόνα τοῦ κλέφτη χρησιμοποιεῖ καὶ ὁ ἄπ. Πέτρος. «Ἤξει δὲ ἢ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτῃς ἐν νυκτί». Ἡ ἡμέρα ἐκείνη θὰ...

Αδικαιολόγητοι να μην διαβάζουμε Αγία Γραφή 0

Αδικαιολόγητοι να μην διαβάζουμε Αγία Γραφή

Παρακάτω παρατίθεται απόσπασμα από την ομιλία του πατρός Αεράκη με τίτλο “Εκκλησία και Αγία Γραφή”. Μας αναφέρφει δυο παραδείγματα για να μας δείξει ότι είμαστε αδικαιολόγητοι να λέμε ότι δεν την καταλαβαίνουμε. Ως προς...

Το Ψαλτήρι (Τιμ. Κιλίφης) 0

Το Ψαλτήρι (Τιμ. Κιλίφη)

Το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Τιμόθεου Κιλίφη με την ερμηνεία και σχόλια στους ψαλμούς του Δαυίδ Μπορείτε να το δείτε εδώ.

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Σεβασμός του χώρου όπου ζούμε

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Σεβασμός του χώρου όπου ζούμε”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

Καθολικές Επιστολές (Αεράκη) 0

Καθολική Α’ Πέτρου

Καθολική Α’ Πέτρου – Δ. Αεράκη (pdf) Το βιβλίο του αρχιμανδρίτη π. Αεράκη με την ερμηνεία στην καθολική επιστολή Α΄ Πέτρου Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Προς Εβραίους (Αεράκη) 0

Προς Εβραίους (Δανιήλ Αεράκη)

Προς Εβραίους – Δ. Αεράκη (pdf) Το βιβλίο του αρχιμανδρίτη π. Αεράκη με την ερμηνεία στην προς προς Προς Εβραίους επιστολή Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Εκκλησία και Αγία Γραφή

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Εκκλησία και Αγία Γραφή”. Μιλάει για την μαρτυρία της Εκκλησίας για την Αγία Γραφή και αντίστροφα, της Αγίας Γραφής για την Εκκλησία. Επίσης για το ότι είμαστε...