Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα προωθεί… τον ρατσισμό!

Από το περιοδικό “Ο Σωτήρ” – Τεύχος 2250 (Οκτώβριος 2021)

Τίτλος άρθρου στο περιοδικό: «Πολιτικὴ ορθότητα» καὶ ανθρωπιστικὲς σπουδές

Ἔχουν ἤδη καταστεῖ γνωστὲς οἱ βλέψεις τοῦ παγκόσμιου νέου ἰδεολογήματος ποὺ δρᾷ ὑπὸ τὸν ὅρο «πολιτικὴ ὀρθότητα»: ἡ προσπάθεια δηλαδή, μὲ συγκεκριμένες ἐθνικὲς νομοθετικὲς πράξεις – παρόμοιες σὲ κάθε χώρα – καὶ μὲ χειραγώγηση τῆς κοινῆς γνώμης νὰ μετακινηθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τίς ἀνέκαθεν ὑφιστάμενες ἰδεολογικὲς ἀρχὲς καὶ ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες σὲ ἄλλες, νεόκοπες καὶ παράδοξες, ποὺ ἀλλάζουν τίς ἠθικὲς βάσεις τῶν ἀνθρώπινων συνειδήσεων, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ αὐτὲς τίς σταθερὲς τῆς φυσικῆς τάξεως τοῦ κόσμου.

Στὴν προσπάθεια αὐτὴ ἐντάσσεται καὶ ἡ τελευταία εὐρέως ἐπιχειρούμενη ὑποβάθμιση τῶν κλασικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο» τῶν σπουδῶν δηλαδὴ ποὺ ἀφοροῦν στὴ γνώση τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παιδείας, αὐτῆς ποὺ ἔδωσε τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ στάθηκε ἡ βάση τῶν πολιτισμικῶν ἀξιῶν καὶ ἠθικῶν ἀρχῶν ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἔτσι, συγκεκριμένα πληροφορούμαστε ὅτι σὲ πανεπιστήμια τῶν ΗΠΑ, μὲ πρῶτο αὐτὸ τοῦ Princeton, καταργοῦνται οἱ κλασικὲς σπουδὲς στὸ πλαίσιο τῆς «καταπολέμησης τοῦ συστημικοῦ ρατσισμοῦ». Δηλαδὴ θεωροῦνται τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα ὑπαίτια διαδόσεως ρατσιστικῶν ἀρχῶν, ποὺ πρέπει μὲ κάθε τρόπο νὰ παταχθοῦν. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ἐν λόγῳ πανεπιστήμιο ἀποφάσισε νὰ καταργήσει τὰ πτυχία Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ Λατινικῶν Σπουδῶν. Ἀφαιρέθηκαν τὰ σχετικὰ μαθήματα καὶ ἔμειναν μόνο μερικὰ μαθήματα «γνωριμίας» μὲ τίς ἀρχαῖες γλῶσσες καὶ τὴ γραμματεία τους. Τὸ Τμῆμα Κλασικῶν Σπουδῶν τοῦ πανεπιστημίου ἔχει ἤδη συγκροτήσει τετραμελὴ ἐπιτροπή, προκειμένου νὰ προωθήσει στὴν ἀκαδημαϊκὴ ἱεραρχία, ὅπως δηλώνει, «φοιτητὲς καὶ μέλλοντες καθηγητὲς ἀπὸ ἱστορικὰ ὑποεκπροσωπούμενες κοινωνικὲς καὶ φυλετικὲς ὁμάδες», γιὰ νὰ διδάσκουν αὐτοὶ τὰ ἀνθρωπιστικὰ μαθήματα. Αὐτὸ ἤδη ἔχει συμβεῖ σὲ ἄλλο πανεπιστήμιο τῶν ΗΠΑ, αὐτὸ τῆς Πενσυλβάνια, ὅπου τὴν ἔδρα τῶν Κλασικῶν Σπουδῶν κατέχει Ἀφρο-Ἀμερικανίδα φεμινίστρια, ἡ ὁποία, στὸ πλαίσιο τῆς προσπάθειας ἐκκαθαρίσεως τῶν ἀρχαίων κειμένων ἀπὸ τὰ «ρατσιστικά» τους στοιχεῖα, στοχεύει στὴν ἀνάδειξη τοῦ μισογυνισμοῦ ἀπὸ τοὺς κλασικοὺς συγγραφεῖς. Ἡ γενικευμένη αὐτὴ κίνηση ἔχει σκοπὸ νὰ καταδείξει ὅτι ἡ θεωρούμενη λευκὴ ὑπεροχὴ συνδέεται ἄμεσα μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες καὶ Λατίνους συγγραφεῖς, ὅπως τὸν Σοφοκλῆ καὶ τὸν Σενέκα, καὶ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες τροφοδοτοῦσαν τὴν ἄκρα δεξιά (!).

Δυστυχῶς οὔτε ἡ χώρα μας, ἢ κοιτίδα αὐτοῦ τοῦ ὑπέροχου κλασικοῦ πολιτισμοῦ, δὲν ἔχει μείνει ἀνεπηρέαστη ἀπὸ αὐτὴ τὴ λαίλαπα. Ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχει ἐπικίνδυνα ὑποβαθμισθεῖ ἢ κλασικὴ παιδεία στὰ σχολεῖα, καθὼς καὶ τὸ γνωσιολογικὸ ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν ποὺ ζητοῦν τὴ φοίτησή τους σὲ ἀντίστοιχα τμήματα πανεπιστημίων τῆς χώρας μας. Ἄς ὑπενθυμίσουμε καὶ τὴν προσπάθεια τῆς προηγούμενης Κυβερνήσεως νὰ ἀφαιρέσει ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία τὴ διδασκαλία τῆς «Ἀντιγόνης» τοῦ Σοφοκλῆ, μιᾶς ἡρωίδας ποὺ τολμᾷ νὰ ἀντιταχθεῖ στὴ μοναρχικὴ βούληση. Ἀπὸ αὐτὸ καὶ μόνο μπορεῖ κανεὶς νὰ καταλάβει τὸν πραγματικὸ σκοπὸ ὅλης αὐτῆς τῆς παγκόσμιας κινήσεως: Τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν προσπάθεια ὑποβαθμίσεως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δημοκρατικῆς συνειδήσεως τῶν πολιτῶν ὅλου τοῦ κόσμου, προκειμένου νὰ εἶναι εὔκολα χειραγωγήσιμοι ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος». Σύστημα ποὺ βαθμηδὸν στραγγαλίζει τίς δημοκρατικὲς ἐλευθερίες καὶ προωθεῖ τὴν παγκόσμια δικτατορία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *