99 ερωταποκρίσεις στην Καινὴ Διαθήκη

Εκδόσεις: Φωτοδότες

Συγγραφέας: π. Γεώργιος Α. Καλπούζος

Αρ. Σελίδων: 208

Αγοράστε το εδώ, από την εκδοτική εταιρεία

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε έχει απορίες σχετικά με την Καινή Διαθήκη, με τον Χριστό κλπ. Χρήσιμο οπωσδήποτε σε νέους οι οποίοι δεν έχουν κατηχηθεί, αλλά και σε οποιονδήποτε έχει απορίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1η – Τι εἶναι ὁ Θεός;
Ερώτηση 2η – Ποῖες οἱ ἀποδείξεις περί ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ;
Ερώτηση 3η – Ἀπό πότε ὁ Θεός;
Ερώτηση 4η – Ποῖος ἔκανε τό Θεό;
Ερώτηση 5η – Ποῖος εἶδε τό Θεό;
Ερώτηση 6η – Πῶς γνωρίζουμε τό Θεό;
Ερώτηση 7η – Μπορεῖτε νά ἀποδείξετε, ὅτι ἕνας εἶναι ὁ Θεός καί ὄχι πολλοί;
Ερώτηση 8η – Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἕνας, πῶς ἔχουμε Τριάδα;
Ερώτηση 9η – Ποῖος εἶναι ὁ Θεός;
Ερώτηση 10η – Εἶναι ὁ Χριστός Ἱστορικό ὑπαρκτό πρόσωπο;
Ερώτηση 11η – Εἶναι ὁ Χριστός Θεός;
Ερώτηση 12η – Ὁ Χριστός εἶναι Θεός καί ἄνθρωπος;
Ερώτηση 13η – Γιατί ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου;
Ερώτηση 14η – Γιατί ὁ Χριστός λέγεται νέος Ἀδάμ;
Ερώτηση 15η – Πῶς ἑρμηνεύεται το «Αειπάρθενον» της Θεοτόκου;
Ερώτηση 16η – Ἀφοῦ ἡ Θεοτόκος ἦταν «Αειπάρθενος», πῶς ἑρμηνεύονται οἱ λέξεις «πρωτότοκος» καί «ἀδελφοί τοῦ Κυρίου»;
Ερώτηση 17η – Ποῦ ἦταν ὁ Χριστός ἀπό δώδεκα μέχρι τριάντα ἐτῶν;
Ερώτηση 18η – Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής ἦταν ὁ προφήτης Ἠλίας;
Ερώτηση 19η – Ὁ Διάβολος γιατί πείραξε τόν Ἰησοῦ;
Ερώτηση 20η – Ποῖοι ἦσαν οἱ πειρασμοί τοῦ Ἰησοῦ στήν Αἴγυπτο;
Ερώτηση 21η – Γιατί ὁ Χριστός ἄφησε τόν διάβολο νά τόν μεταφέρει στό «πτερύγιο» τοῦ ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ;
Ερώτηση 22η – Ο διάβολος γνώριζε τη θεότητα του Χριστού;
Ερώτηση 23η – Γιατί ὁ Θεός νά δημιουργήσει τούς δαίμονες;
Ερώτηση 24η – Γιατί ὁ σατανισμός ἔχει ἐξαπλωθεῖ στήν Ἑλλάδa;
Ερώτηση 25η – Τι εἶναι ἡ μαγεία;
Ερώτηση 26η – Ἡ Ἐκκλησία δέχεται τή μαγεία;
Ερώτηση 27η – Γιατί οἱ ἄνθρωποι πηγαίνουν στούς μάγους;
Ερώτηση 28η – Τι εἶναι τά ζώδια; Ἡ ἐνασχόληση μ’ αὐτά εἶναι ἁμαρτία;
Ερώτηση 29η – Τί εἶναι τά ὄνειρα;
Ερώτηση 30η – Εἶναι αληθινά τά ὄνειρα ή πλάνη;
Ερώτηση 31η – Νά δεχόμαστε τά ὄνειρα;
Ερώτηση 32η – Ἡ Ἐκκλησία παραδέχεται τή βασκανία καί τό ξεμάτιασμα;
Ερώτηση 33η – Τι εἶναι ἡ θεία οἰκονομία;
Ερώτηση 34η – Τί εἶναι τό θέλημα τοῦ Ἰησοῦ;
Ερώτηση 35η – Γιατί πρόδωσε ὁ Ἰούδας τόν Χριστό;
Ερώτηση 36η – Γιατί διάλεξε ὁ Χριστός ὡς μαθητή Του τόν Ἰούδα, ἀφοῦ γνώριζε ὡς Θεός πώς θά γινόταν προδότης;
Ερώτηση 37η – Γιατί εἶναι ἔνοχος ὁ Ἰούδας, ἀφοῦ κάποιος ἔπρεπε νά προδώσει τόν Χριστό;
Ερώτηση 38η – Πότε ἐμφανίσθηκε το ἀστέρι καί πότε ἔφθασαν οἱ Μάγοι στή Βηθλεέμ;
Ερώτηση 39η – Ὁ Χριστός πάνω στό σταυρό ἔπασχε καί ὡς Θεός καί ὡς ἄνθρωπος;
Ερώτηση 40η – Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Παράδεισος ποῦ ὑποσχέθηκε ὁ Χριστός στόν ἐκ δεξιῶν ληστή πάνω στό σταυρό;
Ερώτηση 41η – Ὁ Χριστός είπε πώς θά άναστηθεί σέ τρεις ημέρες. Ποιό ήταν αυτό τό τριήμερο;
Ερώτηση 42η – Τι εἶναι ὁ θάνατος;
Ερώτηση 43η – Γιατί ό Θεός έκανε τον Θάνατο;
Ερώτηση 44η – Ἐξηγῆστε μᾶς τί εἶναι πνευματικός καί σωματικός θάνατος;
Ερώτηση 45η – Ὁ χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα εἶναι μία δοκιμασία;
Ερώτηση 46η – Ὑπάρχει ζωή πέραν τοῦ τάφου;
Ερώτηση 47η – Τί εἶναι ὁ τελωνισμός των ψυχῶν;
Ερώτηση 48η – Γιατί ὁ θάνατος προκαλεῖ φόβο στόν άνθρωπo;
Ερώτηση 49η – Γιατί ὁ Θεός δέν μaς aποκαλύπτει πότε θά πεθάνουμε;
Ερώτηση 50η – Μπορεῖ νά νικηθεῖ ὁ Θάνατος;
Ερώτηση 51η – Μέ τήν ἀνάσταση θά πάρουν οἱ ἄνθρωποι πάλι τά σώματά τούς; Πώς θά εἶναι τό ἀναστημένο σῶμα;
Ερώτηση 52η – Τί εἶναι ἡ μετενσάρκωση; Γιατί δέν την δέχεται ἡ Εκκλησία;
Ερώτηση 53η – Πώς ζοῦν οἱ ψυχές μετά τον χωρισμό τους ἀπό το σώμα;
Ερώτηση 54η – Τί εἶναι ἡ Κόλαση;
Ερώτηση 55η – Πού εἶναι ἡ κόλαση καί πού ὁ παράδεισος;
Ερώτηση 56η – Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Πῶς θά τιμωρήσει αἰώνια τό Δημιούργημά Του;
Ερώτηση 57η – Εἶναι ἀλήθεια πώς θά γίνει ἡ δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου;
Ερώτηση 58η – Πιστεύετε στήν παγκόσμια Κρίση;
Ερώτηση 59η – Πόσος χρόνος θά χρειασθεῖ γιά νά κριθοῦν δισεκατομμύρια ἄνθρωποι;
Ερώτηση 60η – Γιά πέστε μας γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου;
Ερώτηση 61η – Μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε, πῶς θά εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;
Ερώτηση 62η – Τί γνώμη ἔχετε γιά τήν εὐθανασία;
Ερώτηση 63η – Γιατί ἡ Ἐκκλησία ἀντιδρρᾶ στήν καύση τῶν νεκρῶν;
Ερώτηση 64η – Ποιά ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας γιά τίς μεταμοσχεύσεις;
Ερώτηση 65η – Γιατί ἡ Ἐκκλησία καταδικάζει τίς προγαμιαῖες σχέσεις;
Ερώτηση 66η – Εἶναι οἱ προγαμιαῖες σχέσεις πορνεία;
Ερώτηση 67η – Γιατί λίγα λεπτά πρό τοῦ γάμου οἱ σαρκικές σχέσεις εἶναι ἁμαρτία, ἐνῶ λίγο μετά τόν γάμο εἶναι εὐλογία;
Ερώτηση 68η – Ὑπάρχουν προβλήματα ἀπό τίς ἐλεύθερες συμβιώσεις τῶν νέων;
Ερώτηση 69η – Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται τόν πολιτικό γάμο;
Ερώτηση 70η – Ἡ Πολιτεία μέ νόμο ἐπιτρέπει τίς ἐκτρώσεις. Ἡ Ἐκκλησία γιατί τίς καταδικάζει;
Ερώτηση 71η – Ἐπιτρέπεται ὁ ὅρκος;
Ερώτηση 72η – Ποιά η θέσῃ τῆς Ἐκκλησίας γιά τόν ὅρκο στά δικαστήρια;
Ερώτηση 73η – Ὁ Καζαντζάκης εἶχε πνευματικές ἀνησυχίες καί ἀναζητήσεις. Γιατί ἡ Ἐκκλησία καταδίκασε τὰ βιβλία του;
Ερώτηση 74η – Ὁ Χριστός λέτε ἦταν ἀναμάρτητος. Δέν ἁμάρτησε ὅμως πάνω στό σταυρό στόν τελευταῖο Του πειρασμό;
Ερώτηση 75η – Φωτογραφίες γιά τόν Χριστὸ δέν ἔχουμε. Πῶς οἱ ἁγιογράφοι εἰκονίζουν τό πρόσωπό Του;
Ερώτηση 76η – Εἶναι εἰδωλολατρία ἡ προσκύνηση τῶν εἰκόνων;
Ερώτηση 77η – Τί γνώμη ἔχετε γιά τήν τηλεόραση;
Ερώτηση 78η – Γιατί ἡ Ἐκκλησία θέσπισε τόν νηπιοβαπτισμό, ἀφοῦ τό νήπιο δέν εἶναι σέ θέση ἀκόμα νά διαλέξει τή θρησκεία του;
Ερώτηση 79η – Γιατί ἐπαναλαμβάνεται ἡ Θεία Μετἁληψη;
Ερώτηση 80η – Πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἀγαπᾶ τόν Θεό;
Ερώτηση 81η – Οἱ Ἄγιοι πού τιμᾶ καί γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας ἦταν ἀναμάρτητοι;
Ερώτηση 82η – Ὑπάρχει διαφορά μεταξύ κοινωνικοῦ καί κοσμικοῦ ἀνθρώπου;
Ερώτηση 83η – Ἡ ἀνθρώπινη σκέψη ὀφείλεται στήν ψυχή ἤ στόν ἐγκέφαλο;
Ερώτηση 84η – Ἡ Ἐκκλησία λέγει: «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους». Πῶς λοιπόν εὐλογεῖ τά ὅπλα;
Ερώτηση 85η – Ἡ Ἐκκλησία πιστεύει, ὅτι μπορεῖ νὰ ὑπάρχει ζωή σέ ἄλλους πλανῆτες;
Ερώτηση 86η – Γιατί ὁ Ἄγγελος ἀπεκύλισε τόν λίθο ἀπό τό μνημεῖο;
Ερώτηση 87η – Ὁ Πρόδρομος βάπτιζε στόν Ἰορδάνη τό ἴδιο βάπτισμα μέ τό δικό μας;
Ερώτηση 88η – Γιατί ἡ Ἐκκλησία δέν δίνει ὅλη τήν περιουσία τῆς στούς πτωχούς;
Ερώτηση 89η – Στήν ἐποχή μας γιατί ἡ Ἐκκλησία νά θεωρεῖ τή μοιχεία ἁμαρτία;
Ερώτηση 90η – Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει πώς εἶναι ντροπή γιά τόν ἄνδρα νά τρέφει μακριά μαλλιά. Οἱ κληρικοί γιατί ἔχουν μακριά;
Ερώτηση 91η – Μποροῦν οἱ κληρικοί νά ἀσχολοῦνται μέ τήν πολιτική;
Ερώτηση 92η – Εἶναι ὁ Παπισμός αἵρεση;
Ερώτηση 93η – Σήμερα γίνεται μία ὀργανωμένη Οἰκουμενική Κίνηση καί προσπάθεια γιά τήν ἐπανένωση ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς οἰκουμένης. Γιατί ἀντιδροῦν κληρικοί καί λαϊκοί;
Ερώτηση 94η – Τί εἶναι ἡ Οὐνία;
Ερώτηση 95η – Γιατί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν χειροτονεῖ γυναῖκες;
Ερώτηση 96η – Οἱ σεισμοί εἶναι φυσικό φαινόμενο ἤ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ;
Ερώτηση 97η – Γιατί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔκανε το μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν προαιρετικό καί γιά τούς Ὀρθοδόξους;
Ερώτηση 98η – Μέ ποιά κριτήρια ἡ Ἐκκλησία ἁγιοποιεῖ κάποιον;
Ερώτηση 99η – Γιατί εἶπε ὁ Χριστός πώς ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δέν συγχωρεῖται;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.