Ιούλιος 2022

0

ΔΙΑΤΙ ΕΠΕΣΕΝ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. (Αυγ. Καντιώτης)

(Από το βιβλίο του αειμνήστου επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου. “ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΠΕΤΕΙΟΙ”) «Μνήσθητι, Κύριε, ὅ,τι ἐγενήθη ἡμῖν ἐπίβλεψον καὶ ἴδε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν. Κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἀλλοτρίοις, οἱ οἶκοι ἡμῶν ξένοις. Ὀρφανοί ἐγενήθημεν… Ἐδιώχθημεν, ἐκοπιάσαμεν,...

0

Αγαπήστε το Ψαλτήρι (αρχ. Λαυρέντιος Γρατσίας)

Ἀγαπῆστε τὸ  Ψαλτήρι αρχ. Λαυρέντιος Γρατσίας ΣΑΝ χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι ἔχουμε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ μελετοῦμε τὴν ἁγία Γραφὴ. Σὺνήθως ὅμως, λέγοντας μελέτη τῆς ἁγίας Γραφῆς, περιοριζόμενα στὴν Καινὴ Διαθήκη. Θὰ πῆ κανεὶς: -Κάτι...

0

Η μεγάλη ευθύνη του Πρωθυπουργού

Η μεγάλη ευθύνη του Πρωθυπουργού Περιοδικό “Σωτήρ” 1 Ιουλίου 2022 – Τεύχος 2268 Έχει γραφεί στα μέσα ενημερώσεως ως βέβαιη ή πληροφορία, ότι ή Κυβέρνηση ετοιμάζει νόμο για πολιτικό γάμο ομόφυλων ζευγαριών («Τά Νέα»...