Περί Κενοδοξίας – Α΄ (Αθανάσιος Λεμεσού) pdf

Ομιλία από την σειρά ομιλιών του π. Αθανασίου Λεμεσού για την Κλίμακα του Ιωάννου του Σιναΐτου. Μπορείτε να δείτε όλες του τις ομιλίες από το μενού “ομιλίες”.