Οκτώβριος 2022

0

Μακεδονικός Αγώνας: Αγώνας για Ελληνική Ελεύθερη Μακεδονία

Μακεδονικός Αγώνας: Αγώνας για Ελληνική Ελεύθερη Μακεδονία Μακεδονικός αγώνας ονομάζεται ο ακήρυκτος πόλεμος μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων, κυρίως, και άλλων σλαβόφωνων λαών κατά την περίοδο 1904 έως 1908 με το θέατρο των συγκρούσεων να...

0

Ομιλίες Αγ. Βελιμίροβιτς (Ε) – Κυριακοδρόμιο Β΄ (pdf)

Ο E΄ Τόμος από τις ομιλίες του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Περιέχει ομιλίες / κηρύγματα από την δωδέκατη έως την εικοστή δεύτερη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε pdf.

0

Σεπτεμβριανά  1955 – μια ακόμη μαύρη σελίδα για τους γείτονες Τούρκους.

Σεπτεμβριανά  1955  μια ακόμη μαύρη σελίδα για τους γείτονες Τούρκους. Το 330 μ.Χ., 11 Μαΐου, θεμελιώνεται η Κωνσταντινούπολη και καθίσταται η πρωτεύουσα του βυζαντινού ελληνισμού (βυζαντινής αυτοκρατορίας). Σημείο αναφοράς παγκόσμιο για πολλούς αιώνες. Ακτινοβολεί...