Νοέμβριος 2022

0

Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ (Τι είναι)

Τίς ἡ Μεγάλη Ἰδέα; Ἡ Μεγάλη Ἰδέα ἤρχισε νὰ κυοφορῆται εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ Γένους τὴν ἑπομένης τῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν πόλεων (29 Μαΐου 1453). Ἡ ἀπώλεια τῆς πόλεως, ἡ...

0

Αγίου Λουκά Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας: Επιστήμη και Θρησκεία

Κατά καιρούς ακούμε και διαβάζουμε από ανθρώπους που θέλουν να εμφανίζονται ,δήθεν ,προοδευτικοί ότι υπάρχει χάσκα μέγα ανάμεσα στην επιστήμη και στη θρησκεία δηλαδή στην ορθοδοξία. Την απάντηση δίδει το κείμενο του Αγίου Λουκά...