Ανακοινώσεις

2021-6-11: Το βιβλίο “Πνευματικά Γυμνάσματα” του Αγίου Νικοδήμου αντικαταστάθηκε από το αντίστοιχο μεταφρασμένο στη νεοελληνική.

2021-5-28: Δυστυχώς κατά πάσα πιθανότητα ο π. Νικόλαος Πουλάδας δεν θα συνεχίσει την μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Ζητείται βοήθεια στην ψηφιοποίηση των υπόλοιπων υπομνημάτων του Τρεμπέλα στην καθαρεύουσα. Οι ενδιαφερόμενοι ας επικοινωνήσουν στο info@orthodoxa-keimena.gr