Ομιλίες

Περί ξενιτείας (Αθανάσιος Λεμεσού) 0

Περί ξενιτείας (Αθανάσιος Λεμεσού)

Ομιλία από την σειρά ομιλιών του π. Αθανασίου Λεμεσού για την Κλίμακα του Ιωάννου του Σιναΐτου. Δείτε και κατεβάστε εδώ. Μπορείτε να δείτε όλες του τις ομιλίες από το μενού “ομιλίες”.

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Οι προφητείες και τα χαρίσματα των Αγίων (ομιλία)

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Οι προφητείες και τα χαρίσματα των Αγίων”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Στους Χαιρετισμούς – Β΄ (ομιλία π. Αεράκη)

Πρόκειται για την ομιλία του πατρός Δανιήλ αεράκη με τίτλο “Στους Χαιρετισμούς – Β΄”. Μιλάει για το “Χαῖρε ὁ τόμος ἐν ᾧ, δακτύλῳ ἐγγέγραπται…”, και το “Χαῖρε, συ γὰρ ἐνουθέτησας τοὺς συληθέντας τὸν νοῦν”...

0

Στους Χαιρετισμούς – Α΄ (ομιλία π. Αεράκη)

Πρόκειται για την ομιλία του πατρός Δανιήλ αεράκη με τίτλο “Στους Χαιρετισμούς – Α΄”. Μιλάει για το “Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε”, το “Αλληλούια”, και το “Χαίρε ύψος δυσσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς” Δείτε την και κατεβάστε την...

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Οι πρεσβείες και το παράδειγμα των Αγίων (ομιλία)

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Οι πρεσβείες και το παράδειγμα των Αγίων”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Οι Λογισμοί (ομιλία π. Αεράκη)

Πρόκειται για την ομιλία του πατρός Δανιήλ αεράκη με τίτλο “Οι Χιλιαστές”. Παρουσιάζει τον καρδιογνώστη Χριστό, τα είδη των λογισμών και την αντιμετώπισή τους Δείτε την και κατεβάστε την εδώ.

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Ο Θεός η ελπίδα του κόσμου

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Ο Θεός η ελπίδα του κόσμου”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Οι Χιλιαστές

Πρόκειται για την ομιλία του πατρός Δανιήλ αεράκη με τίτλο “Οι Χιλιαστές”. Αναφέρει τα βέλη των χιλιαστών και επιχειρήματα μέσα από την Καινή Διαθήκη πως να τους αντικρούσουμε. Δείτε την και κατεβάστε την εδώ.

0

Νηστεία και Υποκρισία (ομιλία)

Πρόκειται για την ομιλία του πατρός Δανιήλ αεράκη με τίτλο “Νηστεία κι υποκρισία”. Μιλάει για το πως πρέπει να νηστεύουμε και ποια είναι η υποκριτική νηστεία. Δείτε την και κατεβάστε την εδώ.

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Θλίψεις και Οργή (ομιλία)

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Θλίψεις και Οργή”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Η αδελφότητα του Χριστού

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Η αδελφότητα του Χριστού”. Μιλάει για το Ευαγγέλιο της μελλούσης Κρίσεως (Κυριακή Απόκρεω). Για το ότι δεν μας αδικεί ο Χριστός και το τι χρειάζεται να κάνουμε...

0

Ο Άσωτος

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Ο Άσωτος”. Μιλάει για την παραβολή του Ασώτου. Αναφέρει την πορεία του ασώτου υιού μέχρι την πτώση του και την μετάνοιά του παραλληλίζοντάς τον με την σημερινή...

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Αιτήσεις κατά τη Θεία Λειτουργία

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Αιτήσεις κατά τη Θεία Λειτουργία”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Μνήμη και λήθη

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “μνήμη και λήθη”. Μιλάει για την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Αναφέρει πολλά παραδείγματα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ότι πρέπει να θυμόμαστε τα δικά...

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Σεβασμός του χώρου όπου ζούμε

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Σεβασμός του χώρου όπου ζούμε”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Εκκλησία και Αγία Γραφή

Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Εκκλησία και Αγία Γραφή”. Μιλάει για την μαρτυρία της Εκκλησίας για την Αγία Γραφή και αντίστροφα, της Αγίας Γραφής για την Εκκλησία. Επίσης για το ότι είμαστε...

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Η Σημασία του Επισκόπου στη λειτουργική ζωή

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Η Σημασία του Επισκόπου στη λειτουργική ζωή”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Οι 4 φωτιές

 Οι 4 φωτιές (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Οι 4 φωτιές”. Μιλάει για την σατανική φωτιά και τις παγίδες του διαβόλου, για τη θεϊκή φωτιά και κάθε ένα από τα πρόσωπα...