Ομιλίες

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Ο ναός του Θεού

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Ο ναός του Θεού”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης

Απομαγνητοφώνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Υπέρ της άνωθεν ειρήνης”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Εν Ειρήνη του Κυρίου Δεηθώμεν

Απομαγνητοφώνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Εν Ειρήνη του Κυρίου Δεηθώμεν”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

π. Αθανάσιος Λεμεσού 0

Η Θεία Λειτουργία

Απομαγνητοφώνημένη ομιλία του Μητροπολίτη Αθανάσιου Λεμεσού με τίτλο “Η Θεία Λειτουργία”. Ανήκει στην σειρά ομιλιών για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Μπορείτε να την δείτε εδώ.

0

Παλαιό και Νεό ημερολόγιο (Β)

 Παλαιό και Νεό ημερολόγιο (Β) (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Παλαιό και Νεό ημερολόγιο (Β)“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Παλαιό και Νεό ημερολόγιο (Α)

 Παλαιό και Νεό ημερολόγιο (Α) (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Παλαιό και Νεό ημερολόγιο (Α)“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Οι απατεώνες

Οι απατεώνες (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Οι απατεώνες“. «Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν» Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Στενή η πύλη

Στενή η πύλη (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Στενή η πύλη“. «Στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένῃ ἡ ὀδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν» Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Ποιός φταίει;

Ποιός φταίει; (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Ποιός φταίει;“. Πολύ ωφέλιμη ομιλία και επίκαιρη παρ’ ότι παλαιά. Εν ολίγοις κατά τον ιερό Χρυσόστομο αυτός που δεν αδικεί τον εαυτό του κανείς δεν μπορεί...

0

Ο Χρυσούς Κανών

Ο Χρυσούς Κανών (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Ο Χρυσούς Κανών“. «Πάντα ὅσα ἄν θέλητε ἴνα ποιῶσιν ὑμίν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί ἠμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Περί Βλαφημίας

Περί Βλαφημίας (pdf) Ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη με τίτλο “Περί Βλαφημίας“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Γιατί δεν ακούνε τον Λόγο

Γιατί δεν ακούνε τον Λόγο (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Γιατί δεν ακούνε τον Λόγο“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Ένας αστροναύτης του Πνεύματος

Ένας αστροναύτης του Πνεύματος (pdf) Ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη με τίτλο “Ένας αστροναύτης του Πνεύματος“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Ο Μέγας Φώτιος

Ο Μέγας Φώτιος (pdf) Ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη με τίτλο “Ο Μέγας Φώτιος“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Φόνος – Εκτρώσεις

Φόνος – Εκτρώσεις (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Φόνος – Εκτρώσεις“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Οι Τρεις Ιεράρχες

Οι Τρεις Ιεράρχες (pdf) Ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη με τίτλο “Οι Τρεις Ιεράρχες“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

0

Γιατί δεν απαντάει ο Θεός

Γιατί δεν απαντάει ο Θεός (pdf) Ομιλία του πατρός Δανιήλ Αεράκη με τίτλο “Γιατί δεν απαντάει ο Θεός“. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Ομιλίες Αυγουστίνου Καντιώτη 0

Ομιλίες Αυγουστίνου Καντιώτη

Ομιλίες π. Αυγουστίνου Καντιώτη (pdf) 001. Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης – Διαζύγιον – Διαβάστε  005. Οι Τρεις Ιεράρχες – Διαβάστε  006. Ο Μέγας Φώτιος – Διαβάστε  011. Ένας αστροναύτης του Πνεύματος – Διαβάστε  012. Περί Βλαφημίας – Διαβάστε