Ομιλίες π. Δανιήλ Αεράκη (pdf)

Φάκελος με όλα τα αρχεία

Ερμηνεία του Πάτερ ημών –
Ομιλίες Δανιήλ Αεράκη (Τεύχος 1ο)  – 

001. Αγνότης και εγκράτεια – 
002. Γονείς και παιδιά – 
003. Η νηστεία με τον Μέγα Βασίλειο – 
004. Αθέμητα Επαγγέλματα – 
005. Στους χαιρετισμούς – Α΄
006. Στους χαιρετισμούς – Β΄
007. Σχίσμα και Διχασμός – 
008. Κόπος και μόχθος για τον Χριστό – 
009. Καινή Κτίσις – 
010. Τα πάντα και εν πάσι Χριστός – 
011. Ευεργεσία – Αχαριστία – 
012. Χριστιανοί και Κοσμικοί – 
013. Άγιος Κοσμάς και Ορθοδοξία – 
014. Τα νιάτα στο Χριστό – 
017. Λαός και Άρχοντες – 
018. Χριστιανική η κοινωνία μας – 
019. Κάλλος, πλούτος, μόρφωση, δόξα – 
020. Όλα για το παιδί – 
021. Ολίγοι οι σωζόμενοι – 
022. Ιεραποστολική Αγάπη – 
023. Θάμβος και φόβος – 
025. Ιεραποστολή – Μοναχισμός – 
026. Ομοθυμαδόν – 
027. Ομολογία – 
028. Διδαχή – 
029. Απαγορεύεται ο όρκος – 
030. Ανεξικακία – 
031. Αγάπη στους εχθρούς – 
032. Ελεημοσύνη – 
033. Χρυσόστομος ο ανεπανάληπτος – 
034. Η αληθινή προσευχή – 
035. Συχνή Θεία Κοινωνία – 
036. Μοναδική Λύση – 
037. Προ Δανιήλ και Χριστούγεννα – 
038. Πάτερ ημών – 
039. Αγιασθήτω το όνομά σου – 
040. Ελθέτω η βασιλεία σου –
041. Οι 3 Ιεράρχες για την οικογένεια – 
042. Γεννηθήτω το θέλημά σου –
043. Τριώδιο – Αντιτριώδιο – 
044. Τον άρτον ημών τον επιούσιον – 
045. Ελευθερία και Αγάπη – 
046. Συγγνώμη και Άφεσις – 
047. Ορθοδοξία – 
048. Οι πειρασμοί – 
049. Το θαύμα του 1821 – 
050. Η δύναμις και η δόξα του Θεού – 
051. Προς το πάθος – 
052. Χριστός το πάσχα – 
053. Μην θησαυρίζετε  – 
054. Οφθαλμός ο νούς – 
055. Είμαστε Χριστιανοί; – 
056. Ένας είναι ο Κύριος – 
057. Οι πατέρες της Εκκλησίας – 
058. Το Πνεύμα το Άγιο – 
059. Η πρόνοια του Θεού – 
060. Ο λόγος του Θεού – 
061. Απαγορεύεται η κρίσις – 
062. Τα άγια τοις κυσί – 
063. Γιατί δεν απαντάει ο Θεός – 
064. Φόνος – Εκτρώσεις – 
065. Γιατί δεν ακούνε τον Λόγο – 
066. Ο χρυσούς κανών – 
067. Ποιός φταίει; – 
068. Στενή η πύλη – 
069. Οι απατεώνες – 
070. Παλαιό – Νέο ημερολόγιο (Α) –
071. Παλαιό – Νέο ημερολόγιο (Β) –
072. Τα 7 κηρύγματα του Προδρόμου
073. Οι 4 φωτιές
074. Εκκλησία και Αγία Γραφή
075. Μνήμη και λήθη
076. Ο Άσωτος
077. Η αδελφότητα του Χριστού
078. Νηστεία και υποκρισία
079. Οι Χιλιαστές
080. Οι Λογισμοί