Ομιλίες π. Αυγουστίνου Καντιώτη (pdf)

001. Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης – Διαζύγιον – 
005. Οι Τρεις Ιεράρχες – 
006. Ο Μέγας Φώτιος – 
011. Ένας αστροναύτης του Πνεύματος –
012. Περί Βλαφημίας –