Ομιλίες π. Αθανάσιου Λεμεσού (pdf)

Ομιλίες π. Αθανάσιου Λεμεσού (pdf)

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας01. Η Θεία Λειτουργία
02. Εν Ειρήνη του Κυρίου Δεηθώμεν
03. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης
04. Ο ναός του Θεού
05. Η σημασία του Επισκόπου στη λειτουργική ζωή
06. Σεβασμός του χώρου όπου ζούμε
07. Αιτήσεις κατά τη Θεία Λειτουργία
08. Θλίψεις και Οργή
09. Ο Θεός η ελπίδα του κόσμου

TopBack to Top