Ομιλίες π. Αθανάσιου Λεμεσού (pdf)

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας01. Η Θεία Λειτουργία
02. Εν Ειρήνη του Κυρίου Δεηθώμεν
03. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης
04. Ο ναός του Θεού
05. Η σημασία του Επισκόπου στη λειτουργική ζωή
06. Σεβασμός του χώρου όπου ζούμε
07. Αιτήσεις κατά τη Θεία Λειτουργία
08. Θλίψεις και Οργή
09. Ο Θεός η ελπίδα του κόσμου
10. Οι πρεσβείες και το παράδειγμα των Αγίων
11. Οι προφητείες και τα χαρίσματα των Αγίων
12. Η Μετοχή μας στη Θεία Λειτουργία
13. Σώσον ημάς Υιέ Θεού
14. Η μικρή είσοδος
Κλίμακα Ιωάννου του Σιναΐτου01. Η Αποταγή εκ του ματαίου βίου
02. Η Αρετή της απροσπαθείας
03. Περί ξενιτείας
04. Περί υπακοής
05. Περί μετανοίας
06. Η μνήμη του θανάτου
07. Περί του χαροποιού πένθους
08. Περί αοργησίας
09. Περί μνησικακίας
10. Περί καταλαλιάς
11. Η αρετή της σιωπής μέσα από τη διάκριση
12. Περί Ψεύδους
13. Περί ακηδίας
14. Περί γαστριμαργίας
15. Περί αγνείας
16. Περί φιλαργυρίας
17. Περί αναισθησίας
18. Περί ύπνου και προσευχής (και αγρυπνίας[19])
20. Περί δειλίας