Προς Φιλήμονα – pdf (π. Αεράκη)

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Κωδικός προϊόντος: BK-KD-1801 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Σπορά του λόγου! Η διδαχή του μυστηρίου της σωτηρίας! Η εξήγησις της Αγίας Γραφής! Είναι το σπουδαίο έργο της Εκκλησίας. Επιτελείται απ’ τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους, απ’ τους θεολόγους, απ’ τους ευλαβείς και σεμνούς κατηχητές και κήρυκες.
Τρία ψυχικά προσόντα προϋποθέτει η σπορά του λόγου:
-Το ένα είναι η αγάπη.
Ο χριστιανός εργάζεται για τη σωτηρία του, όταν επιμελήται και το συμφέρον του αδελφού. Για τον απόστολο Παύλο ήταν κανόνας ζωής το συμφέρον των άλλων. “Πάντα πάσι αρέσκω, μη ζητών το εμαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών, ίνα σωθώσι” (Α’ Κορ. ι’ 33).
Λέγει ο ιερός Χρυσόστομος: “Τούτο κανών Χριστιανισμού του τελειοτάτου, τούτο όρος ηκριβωμένος, αύτη η κορυφή η ανωτάτη, το τα κοινή συμφέροντα ζητείν… Καν νηστεύσης, καν χαμευνήσης, καν απαγχονίσης σαυτόν, του δε πλησίον μη προνοής, ουδέν μέγα ειργάσω, αλλ έτι πόρρω ταύτης έστηκας της εικόνος ταύτα ποιών” (Ε.Π.Ε. 18α,120). Μετάφρασις: Αυτός είναι ο τελειότατος κανών του Χριστιανισμού, η ορθή βάσις, η ανωτάτη κορυφή, το να επιδιώκης τα συμφέροντα όλων… Κι αν ακόμα νηστεύσης, κι αν ακόμα κοιμάσαι στο χώμα για σκληραγωγία, κι αν ακόμα θυσιάσης τον εαυτό σου, τίποτε το σπουδαίο δεν έκανες, αν δεν φροντίζης για τον πλησίον σου. Πράττοντας αυτά, ακόμα απέχεις πολύ απ’ το πρότυπό σου, τον Ιησού Χριστό.
-Το άλλο είναι η πίστις στο λόγο του Ευαγγελίου.
Να πιστεύουμε, ότι ο σπόρος έχει δύναμι τεράστια.
Αν ο πολύς κόσμος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι διαφόρων θρησκειών και ιδεολογιών, οφείλεται στο ότι εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν πιστεύσαμε στην αποστολή μας ή δεν θέλουμε να ενεργοποιούμε τη δύναμι της Αγίας Γραφής.
-Το τρίτο είναι η ελπίδα.
Η Εκκλησία με το κήρυγμά της και με το όλο ποιμαντικό έργο αποβλέπει σε όλους, στο “ίνα πάντας σώσω” (Α’ Κορ. ι’ 33). Δεν απελπίζεται όμως, όταν τελικά δεν ισχύει το “πάντας”, αλλ’ ισχύει το “τινάς” όταν σώζονται μερικοί. Είναι “Καθολική”, ως προς τις προθέσεις και τις θέσεις, αφού όλοι χωράνε στην αγάπη της σωτηρίας. Αλλ’ αποτελεί το μικρόν ποίμνιον (Λουκ. ιβ΄ 32), ως προς τον αριθμό των πιστών, που αποδέχονται την αγάπη.
Κι αν τίποτε δεν βλέπης, σαν ορατό και άμεσο αποτέλεσμα της πνευματικής σου σποράς, συ έκανες το καθήκον σου. […]
Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται οι εργασίες μας πάνω στις Επιστολές προς Τιμόθεον, προς Τίτον και την προς Φιλήμονα. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Επιπλέον πληροφορίες

Εκδότης

Συγγραφέας

Αρχ. Δανιήλ Αεράκης