Κατά Ιωάννην (pdf) (Σωτηρόπουλου) – Τόμος Γ΄

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Κωδικός προϊόντος: BK-KD-0403 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Κατά το παρελθόν με τη χάρι και το φωτισμό του Θεού ερμήνευσα σε α’ τόμο τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννου α’-ζ’ και σε β’ τόμο τα κεφάλαια η’-ιδ’. Οι δύο τόμοι έτυχαν θερμής υποδοχής από το αναγνωστικό κοινό, αν και τα βιβλία σήμερα δεν είνε στο ενδιαφέρον των ανθρώπων όπως άλλοτε. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, σύγχρονος Πατήρ της Εκκλησίας, έλεγε: Οι άνθρωποι σήμερα αντί να διαβάζουν (βιβλία), προτιμούν ν’ ακούουν (ραδιόφωνο) αντί ν’ ακούουν, προτιμούν να βλέπουν (τηλεόρασι) και αντί να βλέπουν, προτιμούν να τρώγουν! Αυτή είνε η ιεράρχησι των ενδιαφερόντων των σημερινών ανθρώπων. Αλλά δόξα τω Θεώ, υπάρχει και η εξαίρεσι. Υπάρχουν ακόμη φίλοι του βιβλίου, του εκλεκτού βιβλίου, πρώτα της Αγίας Γραφής, και έπειτα άλλων πνευματικών βιβλίων.
Οι φίλοι της Αγίας Γραφής, του βασιλέως των βιβλίων, όπως χαρακτήριζε το θεόπνευστο κείμενο της Εκκλησίας ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αυγουστίνος, μετά τους δύο τόμους της ερμηνείας του Ευαγγελίου του Ιωάννου ανέμεναν τον τρίτο τόμο, για να ολοκληρωθή η ερμηνεία. […] Αυτά τα κεφάλαια έχουν ιδιαίτερη σημασία, διότι αναφέρονται σε τελευταία προ του θανάτου λόγια του Κυρίου και στα δύο μεγαλύτερα γεγονότα της Πίστεως, τα σεπτά Πάθη και την ένδοξη Ανάστασί του. Κατά την ερμηνεία συνάντησα πολλές δυσκολίες και προσπάθησα με τη βοήθεια του Κυρίου να τις αντιμετωπίσω. Όπως δε στους δύο προηγουμένους τόμους, έτσι και στον παρόντα αρκετά χωρία ερμηνεύονται πρωτοτύπως. Μερικές σκέψεις επαναλαμβάνονται, διότι και μεγάλα νοήματα του Ευαγγελίου επαναλαμβάνονται. Ιδίως επαναλαμβάνονται σκέψεις και επιχειρήματα υπέρ της θεότητος του Χριστού, κυρίου και υψίστου σκοπού του Ευαγγελίου. Οι δε επαναλήψεις και τα επιχειρήματα συντελούν στην καλλίτερη εμπέδωσι των ιερών νοημάτων στις ψυχές.
Φωτισμός Θεού υπάρχει στην εργασία, αλλ’ ασφαλώς υπάρχουν και ανθρώπινες ατέλειες. Μόνον οι Προφήτες και οι Απόστολοι ήταν φωτισμένοι σε τόσο βαθμό, ώστε ν’ αποκλείεται από το λόγο τους η ατέλεια. Οι αναγνώστες μου για τις ατέλειες ας με κρίνουν επιεικώς. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Επιπλέον πληροφορίες

Εκδότης

Συγγραφέας

Σωτηρόπουλος Νικ.