Πράξεις των Αποστόλων – pdf (Σωτηρόπουλου)

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Κωδικός προϊόντος: BK-KD-0501 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Το παρόν βιβλίο περιέχει […] μαθήματα αγιογραφικών κύκλων όπως παραδίδονταν στη γραπτή τους μορφή, καθώς και ένα εισαγωγικό μάθημα για το βιβλίο των «Πράξεων» και τον συγγραφέα του Λουκά. Με την εξήγησι λέξεων και φράσεων του ιερού κειμένου και με τις παρατηρήσεις σε διάφορα χωρία μερικές φορές εξομαλύνονται ερμηνευτικές δυσκολίες, ανατρέπονται εσφαλμένες ερμηνείες και διατυπώνονται νέες. Ιδιαιτέρως επισημαίνονται θεολογικά και αντιαιρετικά στοιχεία για την καταπολέμησι των εχθρών της Πίστεως, μάλιστα των αντίχριστων Χιλιαστών ή ψευδο-Μαρτύρων του Ιεχωβά. Με την όλη δε ανάπτυξι του ιερού κειμένου ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια της ψυχής το απέραντο μεγαλείο της δράσεως των αποστόλων, μάλιστα των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, καθώς και της ζωής των πρώτων χριστιανών, των χριστιανών της αποστολικής εποχής, και δημιουργείται βαθύτατη συγκίνησις και απέραντος θαυμασμός για την ηρωική και υπερευλογημένη εκείνη δράσι και ζωή, συγχρόνως δε και συναίσθησις για τη σημερινή πνευματική πτώσι και πτωχεία των χριστιανών. Από όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης το βιβλίο των «Πράξεων» είνε ο καλύτερος καθρέπτης για να βλέπωμε τις ατέλειες, τα μειονεκτήματα και τα ελαττώματά μας ως χριστιανοί, να ελεγχώμεθα, να στενάζωμε και να ποθούμε αλλαγή και επιστροφή στη ζηλευτή ζωή και δράσι των αποστολικών χρόνων. […] (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Επιπλέον πληροφορίες

Εκδότης

Συγγραφέας

Σωτηρόπουλος Νικ.