Προς Ρωμαίους – pdf (Αγ. Νικοδήμου)

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Κωδικός προϊόντος: BK-KD-0602 Κατηγορίες: , Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Δεν υπάρχει λόγος να μην επαναλάβω ότι ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι από τας πλέον αξιομνημόνευτους μορφάς της Εκκλησίας μας, διαλάμψασα κατά τους νεωτέρους χρόνους. Αγιοπατερική μορφή ισάξια των μεγάλων εκείνων διδασκάλων των πρώτων χριστιανικών αιώνων ελάμπρυνε τόσον το αγιώνυμον όρος με την εκεί άσκησίν του, όσον, και κυρίως, την εκκλησιαστικήν γραμματείαν πονήσας πλειάδα όλην βιβλίων ερμηνευτικών, ασκητικών, δογματοκανονικών, ηθικών, ποιητικών κτλ.
Δεν είναι του παρόντος η λεπτομερής αναφορά εις τον βίον του και εις το πλούσιον συγγραφικόν του έργον. Εξ άλλου δεν διαθέτω την απαιτουμένην δια τόσον βαρύ έργον δύναμιν αφ’ ενός, ησχολήθησαν δε άλλοι ικανότεροι εμού και εν πολλοίς το έχουν καλύψει αφ’ ετέρου. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)