Χειραγωγία στην πνευματική ζωή (Οσίου Θεοφανούς) – pdf

 

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.
Κωδικός προϊόντος: BK-LOG-05-01 Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Διαβάστε ή κατεβάστε το βιβλίο εδώ.

Τό βιβλίο τούτο είναι ένα ακόμη ανθολόγημα επιστολικών παραινέσεων του οσίου Θεοφάνους, πού αναφέρονται σε προβλήματα του εσωτερικού αγώνα και του καθημερινού βίου των πιστών, στρέφονται δηλαδή, άμεσα ή έμμεσα, γύρω από την πνευματική ζωή, στην οποία χειραγωγούν τον αναγνώστη δίχως σύστημα και μέθοδο, ελεύθερα, φυσικά και ζωντανά.

“Ζήστε πνευματικά!”, έγραφε ο άγιος επίσκοπος σε μιά χριστιανή του καιρού του. Με την ίδια φιλάδελφη προτροπή παραδίνουμε τον μικρό τούτο θησαυρό των σοφών συμβουλών του στα χέρια των χριστιανών του καιρού μας -όσων έγκάρδια ποθούν «περιπατήσαι αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρέσκειαν, εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντες και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του Θεού» (Κολ. 1:10).

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ